Öppna/Stäng menyn

Dokumentation

Systembeskrivning

Här finns en översiktlig systembeskrivning för att skapa förståelse hur de olika komponenterna samverkar.

Källkod

All källkod dokumenteras enligt Javadoc (java) eller JSDuck (Javascript) konventionerna.

Open eMap WUI

Här finns länkar till hur kartan integreras, API för javascript samt definition av kartkonfigurationen.

API-dokumentation:
http://oemap.org/doc/OpenEMapWebUserInterface/master

Definition av kartkonfiguration:
https://github.com/Sundsvallskommun/OpenEMap-WebUserInterface/blob/master/dev/config/testAll.json

Aktuell källkod finns på Github:
https://github.com/Sundsvallskommun/OpenEMap-WebUserInterface