Öppna/Stäng menyn

Funktioner

Med Open eMap kan din organisation konstruera och publicera kartapplikationer till era besökare. Open eMap är ett javascriptramverk helt i öppen källkod, för att integrera kartfunktionalitet i webbapplikationer.

Bygg karttjänster direkt i webbläsaren

Karttjänsterna byggs direkt i webbläsaren utan någon installation eller konfiguration av användarens dator. I webbläsaren kan du lägga till och konfigurera de informationslager som ska finnas med i karttjänsten, ange vilka verktyg som användaren ska få tillgång till för att interagera med kartan, samt konfigurera sökningar. 

Mobila enheter och touchskärmar

Självklart kan man zooma in och ut i kartan med vanliga touchrörelser likaså panorera. Det går även att zooma i kartan med hjälp av en zoomlist. Open eMap stödjer touchskärmar men är ännu inte designat responsivt, då det underluggande ramverket inte stödjer det, men det är en viktig del i kommande utveckling.

Rita, mät och spara din karta 

I utvecklingen av e-tjänster har det varit mycket viktigt att kunna mäta längd och yuta samt rita olika figurer, och där har Open eMap många användarvänliga verktyg att välja bland. Bland annat skrivs mätvärden direkt i kartan och följer med vid utskrift i MapFish print. Det går även att skapa förutbestämda former som Oktagon, Burspråk, L-form och rektanglar. Verktyg för ytor, linjer, punkter och text finns också. 

Fortsatt utveckling

De fem kommunerna som deltog i RIGES-projektet kommer att förvalta den lösning som finns och i det arbetet ingår viss utveckling. Sundsvalls kommun har beslutat att använda Open eMap som intern och extern webbkartlösning och kommer att bidra till att plattformen fortsätter utvecklas. I Github registrerars såväl önskad utveckling som buggar. Där kan du följa den planerade utvecklingen.