Öppna/Stäng menyn

Teknik

För Open eMap är öppenhet, återanvändbarhet och standarder viktiga ingredienser. Nedan finns en övergripande teknisk beskrivning av plattformen, informationen kommer att utökas och bli mer detaljerad när plattformen publiceras.

Fyra delar

Open eMap består av fyra huvuddelar

Open eMap Web User Interface
Det slutanvändaren ser. Kartan som kan integreras i andra system. Skriven i Javascript med GeoExt2 som bas. Ett egenutvecklat tema för ExtJS används för att skapa ett enkelt och tydligt användargränssnitt.
 
Open eMap Admin Web User Interface 
Administratörsgränssnitt för att skapa och underhålla kartkonfigurationer. Det är utvecklat i Javascript med GeoExt2 som bas. 
 
Open eMap Admin Services
Tjänster för att publicera, skapa, ändra och radera kartkonfigurationer. Den är utvecklad i Java ovanpå ramverket OpenHierarchy.
 
Open eMap Search
Två olika tjänster för sökning. Dels tjänster för att söka mot Lantmäteriets nationella söktjänster för Fastighet, Adress och ortnamn, samt dels ElasticSearch för att söka i lager i kartan. 
 
Open eMap Permalink services
Tjänst för att lagra statusen för kartan, så att den kan hämtas senare som en permalink.
 
Open eMap WUI är även beroende av MapFish print och en kartserver med stöd för WMS/WMTS/WFS, för att få tillgång till geodata. RIGES-projektet använder Geoserver som kartserver.
 
Java och OpenHierarchy

Open eMap Admin Services är utvecklad i Java, på ett ramverk som heter OpenHierarchy. OpenHierarchy är ett modulärt Java-baserat ramverk som redan idag används inom ca 10% av Sveriges kommuner på ett eller annat sätt.

CommunityBase som är en plattform på ramverket OpenHierarchy delade vinsten av Guldlänken 2013 och lösningen Föräldramötet har varit nominerad tidigare år.

Apache Tomcat som motor

Open eMap körs med en java servlet container som tex Apache Tomcat som applikationsserver, detta innebär att plattformen kan köras på en mängd olika operativsystem.